Kaffelag på højskolen

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Contents]

Kaffelag på højskolen.
Kaffe er dejlig. Kaffelag er bedre. Men dansk foredrag midt i kaffelaget på en norsk højskole, det var endda bedre. Jeg var vældig spændt på denne fests begivenheder. Den begyndte kl. 6, og vi blev først underholdt med sang af elevkoret og musik af frk. Sandvig og hr. Skøjen. Derefter erklærede forstanderen, at vi måtte forsvinde fra spisestuen så fort som mulig, og så komme i gang med legen ovre i gymnastiksalen. Snart var legen i fuld gang, alle disse smukke norske folkelege, som jeg sætter så højt. Kort efter ringede madklokken, og de sultne stormede ind for at hugge mad i sig. Lidt efter lidt var salen tømt og alle trukket ind efter. Smurt mad og kaffe, det kunne alle hungrige maver nok ikke stå for, selv om der var nok så mange glade gutter og jenter med i legen. Efter mad kom endelig det forventede foredrag af magister la Cour. Han talte om sønderjyderne, om deres lidelser og kamp. Jeg vidste jo nok det meste af det han fortalte, men det at han var dansk, sproget var dansk og det var danske folk han talte om, gjorde mig yderst opmærksom. Jeg var stolt af gamle Danmark, stolt af vore tapre sønderjyder. Jeg var fuldstændig borte i foredraget, og mærkede slet ikke at han holdt på i to timer. Jeg kan ikke skildre det, som jeg gerne vil, men et bliver jeg mere og mere klar over. Danmark er mit fædreland, og jeg er dansk, og sønderjylland hører os til.



[Previous] På Nynappen
[Next] På skitur
[Up] Pouline Munks Norgesrejse
[Home] Home Page
[Contents] Hjemmeside1 Contents

Thanks for visiting Hjemmeside1

Last modified on 1. January 2009